4. Effectiviteit na 4 maanden

 

Originele publicatie:

Loohuis AMM, Wessels NJ, Dekker JH, et al. App-Based Treatment in Primary Care for Urinary Incontinence: A Pragmatic, Randomized Controlled Trial. Ann Fam Med. 2021;19(2):102-109. doi:10.1370/afm.2585

Samenvatting voor een breed publiek:

App-behandeling voor ongewild urineverlies werkt net zo goed als zorg via de huisarts

Ongewild urineverlies is een hele vervelende klacht die voorkomt bij één op de drie vrouwen. Er zijn goede behandelingen zoals blaastraining of bekkenbodemspieroefeningen. Toch zoeken weinig vrouwen hulp via de huisarts en als ze de stap wel zetten vinden veel vrouwen het moeilijk om de oefeningen goed vol te houden. Een app biedt misschien een oplossing door de zorg voor ongewild urineverlies makkelijk beschikbaar te maken.

We voerden een experimenteel onderzoek onder volwassen vrouwen met ongewild urineverlies door aandrang of stress (verhoogde druk zoals springen of hoesten) uit. Loting bepaalde dat 131 vrouwen de app-behandeling volgde en 131 vrouwen zorg via de huisarts kreeg. De app bevatte informatie, oefeningen, herinneringen, grafieken en een plasknop. Zorg via de huisarts was gebaseerd op de richtlijn voor huisartsen en kon bestaan uit instructies en begeleiding in de huisartsenpraktijk of een verwijzing naar een fysiotherapeut of specialist. Voor de start en na 4 maanden vulden patiënten vragenlijsten in over de ernst van het urineverlies, de invloed op hun kwaliteit van leven en over hoe ze zelf vonden dat het na 4 maanden ging.

Na 4 maanden blijkt dat de app-behandeling en behandeling via de huisarts tot een belangrijke verbetering van de klachten leiden. Gemiddeld ervaren vrouwen minder urineverlies, een betere kwaliteit van leven en een algehele verbetering ten opzichte van het begin. De ene behandeling was niet beter dan de andere behandeling.

De conclusie van deze studie is, dat een app-behandeling voor ongewild urineverlies net zo goed werkt als zorg via de huisarts. Het zou een goede vervanging van zorg via de huisarts kunnen zijn. Het is wel belangrijk om te weten of het effect ook op lange termijn gelijk is en wat dit betekent voor de kosten en de wens van patiënten.

Benieuwd naar hoe patienten het gebruik van de app hebben ervaren?

Lees onze publicatie over Mening van patienten